8 augustus 1839, brandschadeverzekering

Zie voor algemene informatie over de brandverzekering, wat je er mee kunt, een overzicht en over de vindplaatsen in het archief deze pagina.

Dit is een gedeelte uit de polis van 8 augustus 1839, bij welke polis ook andere panden in andere koloniën verzekerd worden.

(…)

2. Het hoofdgebouw staande in de Ommerschans kolonie no. 5 voor vijfenvijftig duizend en vierhonderd guldens.

3. Een huisje ingerigt tot eene kookerij voor het vee en eene rookerij van spek staande als voren op de hoeve van den onderdirekteur buiten voor tweehonderd guldens.