29 juli 1837, brandschadeverzekering

Zie voor algemene informatie over de brandverzekering, wat je er mee kunt, een overzicht en over de vindplaatsen in het archief deze pagina.

Dit is een gedeelte uit de polis van 29 juli 1837, bij welke polis ook andere panden in andere koloniën verzekerd worden.

(…)

7. De verandering/vergrooting van de werkplaatsen aan het huis van den timmerman te Ommerschans ten noorden van het gesticht, gewaarb. bij no. 836 perc.no 14, voor tweehonderd en veertig guldens.

8. Eene veldwachtershut in den turfgraverij in het schout Ambt-Ommen Geq. No 16 voor eenhonderd en tien gulden.

9. Eene groote waschschuur in de Ommerschans ten oosten van het Hoofdgebouw buiten de 2e gracht voor vijfhonderd gulden.

10. Een lijnbaanloods binnen het hoofdgebouw op het terrein van het vrouwenquartier voor vierentwintig gulden.