27 mei 1834, brandschadeverzekering

Zie voor algemene informatie over de brandverzekering, wat je er mee kunt, een overzicht en over de vindplaatsen in het archief deze pagina.

Dit is een gedeelte uit de polis van 27 mei 1834, bij welke polis ook andere panden in andere koloniën verzekerd worden.

(…)

12. Een afzonderlijk schuurtje tot berging van brandstoffen, staande bij de school en het kerkgebouw (gewaarborgd bij de akte G:no 639 en 745) voor zesendertig gulden.

13. Verbeteringen aan het wijkmeestershuisje staande ten zuidwesten van het gesticht (gewaarborgd bij de akte G: no.569 ad. 9) thans bestemd tot woning van den geneesheer voor zevenhonderd gulden.

14. Een huis, zijnde woning voor den timmermansbaas met daaraan vastgebouwde werkplaats, staande ten noorden van het Gesticht voor tweehonderd en vijftig gulden.

15. Eene predikantswoning en schuur staande ten noorden van het Gesticht aan den weg voor tweeduizend en driehonderd guldens.

16. Drie veldwachtershutten staande in den omtrek van den Ommerschans voor eenhonderd guldens.