23 juli 1838, brandschadeverzekering

Zie voor algemene informatie over de brandverzekering, wat je er mee kunt, een overzicht en over de vindplaatsen in het archief deze pagina.

Dit is een gedeelte uit de polis van 23 juli 1838, bij welke polis ook andere panden in andere koloniën verzekerd worden.

(…)

6. Eene veldwachtershut, zijnde de 17e staande in den omtrek van den Ommerschans onder de Stad Ommen, voor eenhonderd guldens.

7. Een Wagenschuur staande als voren bij den hoeve van den Onderdirekteur voor driehonderd en vijftig guldens.