20 juli en 12 november 1840, brandschadeverzekering

Zie voor algemene informatie over de brandverzekering, wat je er mee kunt, een overzicht en over de vindplaatsen in het archief deze pagina.

Eerst een gedeelte uit de polis van 20 juli 1840, bij welke polis ook andere panden in andere koloniën verzekerd worden.

(…)

2. Een kookhuisje staande in de Ommerschans bij de boerenwoning no. 6 voor eenhonderd en vijftig gulden.

3. Eene behuizing met schuur en stallen staande bij den brug en den weg naar den Ommerschans op den grond kadastraal sektie B no. 55, voor vijfduizend driehonderd en vijftig gulden.

4. De voorste Arbeiderswoning staande ten westen van voornoemde behuizing voor tweehonderd en veertig gulden.

5. De achterste Arbeiderswoning staande als vooren voor Eenhonderd en zestig gulden.

 

NB: perceel 3 is Huize de Beuk, gekocht na het overlijden van Kruizinga, zie onderaan deze pagina.

 

Dan is er op 12 november 1840 de volgende polis. Daarbij worden verzekerd de zolders van het hoofdgebouw die inmiddels ‘zijn ingerigt tot Weverij’.