18 april 1835, brandschadeverzekering

Zie voor algemene informatie over de brandverzekering, wat je er mee kunt, een overzicht en over de vindplaatsen in het archief deze pagina.

Dit is een gedeelte uit de polis van 18 april 1835, bij welke polis ook andere panden in andere koloniën verzekerd worden.

(…)

3. de afzonderlijk staande loods bij de woning voor den timmermansbaas ten noorden van den Gesticht, gewaarborgd bij de akte G:no 639 no 9, voor tweehonderd guldens.

4. De vergrooting van een schuur of stalling bij de Bouwmanswoning no 2 staande in de gemeente Stad Ommen, gewaarborgd bij de akte G:no 569 en 10, voor Tweehonderd veertig guldens.

5. De vergrooting van een schuur of stalling bij de Bouwmanswoning no 7 staande als vooren, gewaarborgd bij de akte G:no 592 en 4, voor tweehonderd en veertig guldens.

6. De vergrooting aan de stalling als mede aan de dorschvloer bij de boerenwoning no 11 in de gemeente Avereest, gewaarborgd bij de akte G:no 639 en 7, voor vijfhonderd en drieëntachtig guldens.

7. Eene hooiberg bij bovengemelde boerenwoning voor eenhonderd en zeven guldens.