17 september 1855, brandschadeverzekering

Zie voor algemene informatie over de brandverzekering, wat je er mee kunt, een overzicht en over de vindplaatsen in het archief deze pagina.

 

Op 17 september 1855 worden op de Ommerschans verspreid over twee polissen tegen brandschade verzekerd:

Eene boerenwoning en daaraan vastgebouwde schuur of stalling, met eene afzonderlijke dorschschuur, staande te Ommerschans op hoeve No 13 in de gemeente Stad Ommen, reeds onder meerderen verwaarborgf, bij acte L.G No 1352 perceel 26, voor een duizend twee honderd guldens, alsnu ter zake van vergrooting der gemelde dorschschuur boven het reeds gegeven aandeel met een honderd guldens.

 

De eerdere vermelding van deze boerderij voor 1200 gulden is bij puntje 26 op dit overzicht. Deze boerderij is eigendom van de Staat der Nederlanden en in vruchtgebruik bij de Maatschappij van Weldadigheid. De Maatschappij is wel eigenaar van de ook deze dag verzekerde:

Vijf steenen Veldwachtershutten staande in de gemeente Avereest geq. met No 74, 76, 81, 83 en 84, ieder voor een honderd guldens, te zamen vijf honderd guldens.