16 maart 1826, brandschadeverzekering

Zie voor algemene informatie over de brandverzekering, wat je er mee kunt, een overzicht en over de vindplaatsen in het archief deze pagina.

Dit is een gedeelte uit de ‘Akte van aandeel LG No A 676-677  in dato 16 maart 1826‘, bij welke akte ook andere panden in andere koloniën verzekerd worden.

 

1. Acht hooibergen staande in de kolonie No 5 buiten de Ommerschans voor negenhonderd en zestig gulden.

2. Zeven steenen schapenhokken staande als vooren voor eenduizend vijfenzeventig gulden.

3. Vier houten schapenhokken staande als vooren voor vijfhonderd vijfendertig gulden.

4. Een varkenshok staande als vooren op den wal achter den huis van den onderdirekteur voor negentig gulden.