14 november 1823, brandschadeverzekering

Zie voor algemene informatie over de brandverzekering, wat je er mee kunt, een overzicht en over de vindplaatsen in het archief deze pagina.

Dit is de ‘Akte van aandeel LG No 592 593 in dato 14 november 1823

1. Een werkzaal tot spinnerij weverij staande binnen het gesticht aan de Ommerschans, voor twee duizend gulden.

2. Eene ziekenzaal staande in de schans voor tweeduizend en tweehonderd guldens.

3. Zeven hooibergen staande bij zoo veel boerderijen buiten de schans ieder voor eenhonderd en twintig guldens, tezamen achthonderd en veertig gulden.

4. Vier boerenbehuizingen staande rondom de schans ieder voor eenduizend gulden, tezamen vierduizend gulden.

5. Eene werkzaal waarin eene smederij staande als het eerste perceel, voor tweeduizend gulden en alzo tezamen voor elfduizend en veertig guldens