11 maart 1848, brandschadeverzekering

Zie voor algemene informatie over de brandverzekering, wat je er mee kunt, een overzicht en over de vindplaatsen in het archief deze pagina.

 

Op 11 maart 1848 wordt herverzekerd:

Het Ziekenhuis en daartoe behoorende appartementen voor den opzieners, voor de apotheek en de keuken staande ten zuidoosten van het Gesticht, voor twee duizend en acht honderd guldens.

 

Het was tot nu toe verzekerd voor ƒ2200, zie nummer 8 van het overzicht. Het ziekenhuis is sinds 1843 eigendom van de Staat der Nederlanden en in vruchtgebruik bij de Maatschappij van Weldadigheid. De Maatschappij is wél eigenaar van het ook deze dag verzekerde:

Fabrieksgebouw zijnde eene weverij. van steen gebouwd en met pannen gedekt, staande te Ommerschans aan de oostzijde van het Gesticht, voor drie duizend en vier honderd guldens.