11 augustus 1849, brandschadeverzekering

Zie voor algemene informatie over de brandverzekering, wat je er mee kunt, een overzicht en over de vindplaatsen in het archief deze pagina.

 

Op 11 augustus 1849 worden op de Ommerschans tegen brandschade verzekerd:

1. Eene bouwmanswoning met stalling, Dorschvloer, graanberg, stookhuisje van steen gebouwd en met riet en pannen bedekt staande op hoeve No 15 in de gemeente stad of ambt Ommen, voor een duizend zes honderd guldens.

2. Eene bouwmanswoning met stalling, Dorschvloer, graanberg, stookhuisje, staande en gebouwd als voren op hoeve No 20, voor een duizend zes honderd guldens.

3. Eene bouwmanswoning met stalling, Dorschvloer, graanberg, stookhuisje, staande en gebouwd als voren op hoeve No 21, voor een duizend zes honderd guldens.

4. Eene lijkenhuisje staande nabij het hospitaal in de lengte aan de buitengracht, voor vijf en zeventig guldens.