1 mei 1823, de brandschadeverzekering

Zie voor algemene informatie over de brandverzekering, wat je ermee kunt, een overzicht en over de vindplaatsen in het archief deze pagina.

 

Dit is de ‘Akte van aandeel LG No 596 in dato 1 mei 1823‘.

 

1. Het dwanggebouw staande in de Ommerschans Colonie no 5 voor zesenveertig duizend en zevenhonderd guldens.

2. De kazerne staande als voren op den binnenwal voor zeshonderd guldens.

3. Eene turfschuur…staande als voren voor vierhonderd guldens.

4. Het huis van den Adjunkt-Direkteur staande als voren voor tweeduizend en vierhonderd guldens.

5. Eene waschhuis staande als voren voor zeshonderd guldens.

6. Twaalf colonisten woningen onder een dak staande als voren voor Eenduizend gulden.

7. Het huis van den onder-Direkteur met een annexschuur staande als voren buiten den wal voor tweeduizend gulden.

8. Het huis van den boekhouder staande als voren voor vijfhonderd gulden.

9. Vier wijkmeesters huisjes staande als voren voor twee duizend guldens.

10. Zes boerenbehuizingen ieder met een schapenhok staande als voren voor zesduizend guldens.

11. Eene oude schuur staande als voren voor twee honderd guldens.

 

Er zijn later enkele dingen bijgeschreven:

– Perceels 3 is veranderd (daar is volgens de plannen van Johannes van den Bosch een broodbakkerij van gemaakt) en dat is 25 januari 1825 verrekend met de brandwaarborgmaatschappij.
– Perceel 11 wordt afgebroken en dat wordt 31 december 1825 verrekend.

 

NB-1: Perceel 6 is de strafkolonie.
NB-2: De werkloodsen op het binnenplein zijn er op dit moment dus nog niet.