Zelf informatie over een employé opgeven

U kunt een word-document of een open office document zenden aan wil@schackmann.nl met nadere gegevens over een employé.

Bovenaan dat document komt de naam van de persoon.

U mag desgewenst een verhaaltje maken over de persoon of alleen gegevens vermelden.

Er is geen ruimte voor volledige stambomen, alleen de directe familie van de persoon, dus ouders, echtgeno(o)t(e) en kinderen, kunnen vermeld. Wél kunt u een verwijzing opnemen naar een plek op het internet waar een stamboom of parenteel staat.

Het staat u natuurlijk vrij een oproep te doen aan anderen om hun gegevens over de persoon met u te delen.

Onderaan het document komt de datum dat u het gemaakt heeft en uw naam, en verder zoveel bereikbaarheidsgegevens als u kwijt wilt.