het personeelsoverzicht van de Ommerschans

Een poging te reconstrueren wie waneer op de schans werkte, waarbij ik mij beperk tot de koloniale periode, dus tot 16 december 1859. Dit is onvolledig en moet nog langzaam groeien.

De hoogste gezagsdrager op de Ommerschans, onmiddellijk vallend onder de algemeen directeur van alle koloniën, is de adjunctdirecteur.

– Wouter Visser augustus 1820 – april 1821
Georg Wilhelm Friedrich Hoff 16 mei 1822 – december 1823
Jacob Harloff januari 1824 – 1 april 1830
Paulus van der Wal ergens 1830 – 9 juli 1831
Kornelis Mulder 9 juli 1831 – 25 december 1833
Adrianus de Geus april 1834 – april 1838
Adrianus Hulst april 1838 – december 1859

Direct onder de adjunctdirecteur staan twee onderdirecteurs, een onderdirecteur-binnen en een onderdirecteur-buiten.

Eerst de onderdirecteur-binnen:

Carl Franz Ludwig Fenner januari 1820 – 27 november 1822
Jacob Harloff december 1822 – december 1823
Van Midlum januari 1824 – ??
Jan Frederiks 22 oktober 1826 – 11 december 1830
Cornelis Wilhelmus Rensing 14 januari 1831 – 1 mei 1834
Jan Frederik Krieger 1 mei 1834 – 1 juli 1845
Pieter van Roon 18 juni 1845 – 1 september 1847
– ??

Dan de onderdirecteur-buiten:

Jan Ariens Bosscha
Alle Jans Wijkstra 1 mei 1833 – 1 april 1838
Petrus Postema 1 april 1838 – 1859

Ook wel redelijk overzichtelijk is de vervulling van de functie geneesheer op de schans:

– G. Lipholt september 1822 – zomer 1823
Anton Felix Simon Swart september 1823 – 1 april 1824
– Douwe Petrus van Steenwijk 1 april 1824 – augustus 1826
Dirk Rutger Hanzon 18 augustus 1826 – 1 oktober 1828
– Douwe Petrus van Steenwijk oktober 1828 – augustus 1829
Andries Landskroon 24 augustus 1829 – 15 maart 1832
Teodorus Anderegg 1 juni 1832 – 1 oktober 1833
– Samuel de Goede 23 oktober 1833 – 25 maart 1843
Augustinus Antonius Hubertus Hamer 18 augustus 1843 –