Roelof Coenraads Smit, employé

Roelof Coenraads Smit is van 1842 tot zijn dood september 1853 onderbrigadier op de Ommerschans. Ik weet niet of die functie inhoudt dat hij leiding geeft aan de veldwachters of dat er boven hem nog een brigadier-veldwachter staat.

Roelof Coenraads Smit wordt vermeld op folio 44 van het personeelsregister 1834-1859 (Drents Archief, toegang 0186, invnr 998). Volgens die inschrijving is hij geboren op 10 februari 1811 en is zijn geloofsovertuiging ‘hervormd’. Hij wordt benoemd bij besluit van 27 mei 1842 N4 en hij verdient f 3,– per week. Achter zijn naam staat geschreven ‘veteraan’.

Roelof Coenraads Smit overlijdt 17 september 1853.