Lute Jans Stobbe, employé

Lute Jans Stobbe is vanaf april 1835 opziener der gebouwen op de Ommerschans.

Lute Jans Stobbe wordt vermeld op folio 35 van het personeelsregister 1834-1859 (Drents Archief, toegang 0186, invnr 998). Volgens die inschrijving is hij geboren op 6 september 1803, komt hij van Zuidveen bij Steenwijk en is zijn geloofsovertuiging ‘hervormd’.

Hij wordt aangesteld bij besluit van 12 februari 1835 N16, hij treedt in functie op 1 april 1835 en hij verdient f 6,– per week.

Lute Jans Stobbe is getrouwd met Jantjen Frederiks Wildeboer, geboren op 21-09-1803.

Ze komen op de schans aan met drie kinderen:
– Pietersen Lute Stobbe, geboren op 19-05-1829; hij overlijdt 26 mei 1844
– Anna Margaretha Lute Stobbe, geboren op 24-02-1832
– Jan Lute Stobbe, geboren op 14-09-1834

Op de schans komen daar bij:
– Frederik Stobbe, geboren op 26-10-1836
– Gerrit Stobbe, geboren op 28-06-1838
– Dirkje Stobbe, geboren op 24-04-1841
– Roelof Reinder Stobbe, geboren op 21-07-1843
– Pieter Stobbe, geboren op 20-04-1845

Lute Jans Stobbe overlijdt 11 augustus 1845. In het personeelsregister is bijgeschreven dat de weduwe Stobbe en haar kinderen ‘voorloopig’ worden geplaatst onder de arbeidershuisgezinnen 11 december 1845.