J. J. Sletering, geestelijke

J. J. Sletering wordt in een personeelsregister 1841-1860 (Drents Archief, toegang 0186, invnr 1006) vermeld als ‘R.C. Pastoor’.