Gerardus Johannes van der Schroef, employé

Gerardus Johannes van der Schroef is van 1850 tot 1860 onderdirecteur op de Ommerschans.

Gerardus Johannes van der Schroef begint volgens drenlias al op 30-09-1847 als magazijnmeester te Ommerschans voor f 6,– per week.

Volgens folio 17 van het personeelsregister 1828-1834 (Drents Archief, toegang 0186, invnr 997) wordt hij op 1 april 1849 van de Ommerschans overgeplaats naar de vrije kolonie 2 (Wilhelminaoord) als boekhouder voor f 7,- per week.
Volgens die inschrijving is hij geboren op 30 mei 1815, komt hij iot Eelde en is zijn geloofsovertuiging ‘hervormd’.

Volgens folio 32 van invnr 998 wordt hij bij besluit van 11 oktober 1850 N6 benoemd tot onderdirecteur op de Ommerschans voor 500 gulden per jaar. En bij besluit van 22 oktober 1853 N7 bevorderd tot onderdirecteur van de 1e klasse voor 600 gulden per jaar.

Gerardus Johannes van der Schroef heeft uit een eerder huwelijk (de naam van de echtgenote wordt in de personeelsregisters niet vermeld) de volgende kinderen:
– Anna Margaretha van der Schroef, geboren op 25-04-1837
– Johannes v.d. Schroeff, geboren op 21-04-1839; hij gaat in dienst op 20-02-1855
– Theodoor Jan Machiel v.d. Schroeff, geboren op 13-05-1841; hij gaat in dienst (?) op 20-02-1855
– Gerardus Johannes v.d. Schroeff, geboren op 11-09-1842; hij gaat vrijwillig in dienst bij het Instructie(?) Battallon op 05-07-1859
– Gerardus Frederik v.d. Schroeff, geboren op 25-09-1844; hij overlijdt 27-10-1854.

Gerardus Johannes van der Schroef hertrouwt op 17 augustus 1854 met Anna Hulst, geboren op 23-03-1826.

Ze krijgen op de schans drie kinderen:
– Coenraad van der Schroef, geboren op 28-06-1855
– Gerardus Fred.F.C. van der Schroef, geboren op 13-01-1857
– Suzanna Margaretha van der Schroef, geboren op 03-04-1859

Volgens folio 1 van invnr 988 wordt Gerardus Johannes van der Schroef op 20 januari 1860 overgeplaatst van de Ommerschans naar Veenhuizen III als ‘onderdirecteur bij het beheer aan het 3e gesticht Veenhuizen’.