Nicolaas Ketelaar, employé

Nicolaas Ketelaar is vanaf het begin tot eind 1828 wijkmeester in Ommerschans-buiten.

Hij wordt vermeld op folio 24 van het personeelsregister 1828-1834 (Drents Archief, toegang 0186, invnr 997). Volgens die inschrijving is hij geboren op 21 juni 1791, was zijn laatste woonplaats Hogeveen en is zijn geloofsovertuiging ‘luthersch’. Als begin van zijn werkzaamheden wordt genoemd 1 augustus 1822. Hij verdient f 6,- per week.

Besluit dd 30 januari 1823 van de Permanente Commissie (Drents Archief, toegang 0186, invnr 960):

Besluit der Permanente Kommissie wegens de definitieve aanstelling van ambtenaren in de kolonie de Ommerschans en bepaling van het vast trakte­ment an alle dezelve, van den 30 january 1823.
Van Blanken, N. Ketelaar en Alle Jans tot wijkmeesters dier kolonie; de eerste op een trakt. van ƒ6- en de 2 andere op dat van ƒ5- ’s weeks.

Johannes van den Bosch noemt hem steeds ‘Ketel’, bijvoorbeeld in een brief dd 12 maart 1823 aan de Permanente Commissie (Drents Archief, toegang 0186, invnr 64):

Dikwerf zijn er in de kolonien opmetingen te doen. De wijkmeester Ketel is geadmiteerd landmeter en zou tot dit einde kunnen worden gebruikt.

Ook als Johannes van den Bosch op 28 mei 1823 aan de Permanente Commissie schrijft over het conflict met Willem Jan baron van Dedem over grondaankopen, zie De bedelaarskolonie blz 164:

Van Royen is wederom naar de Ommerschans om met van Dedem te spreken. Wij hebben drie getuigen bereid om de eed te doen dat van Dedem in persoon een ander grond aangegeven heeft als hij pretendeert aan ons verkogt te hebben: Van Royen, Visser en Ketel, zo dat naar mijn inzien er nog wel geen reden bestaat aan zijne eisschen toe te geven.
(Drents Archief, toegang 0186, invnr 65)

Op 22 oktober 1825 schrijft directeur Visser aan de Permanente Commissie (Drents Archief, toegang 0186, invnr 76):

Twee ontvangen verzoeken om eenig employ bij de Maatschappij (…) en eene ge­naamd F:J: Ketelaar te Hogeveen, (…) Van Ketelaar, broeder des wijkmeesters van die naam te Ommer­schans, heb ik niet de beste opinie, hoe wel anders bij mij onbekend.

Nicolaas Ketelaar is getrouwd met Alberdina Roelofs Boer, geboren op 13-09-1799.

Ze krijgen op de Ommerschans de volgende kinderen:
– Geertje Ketelaar, geboren op 04-05-1821
– Christina G. Ketelaar, geboren op 20-01-1823
– Rudolph Ketelaar, geboren op 25-08-1824; hij overlijdt 16-09-1827
– Johannes Ketelaar, geboren op 16-12-1826

Volgens een notitie in het register invnr 997 wordt Nicolaas Ketelaar 31 oktober 1828 ontslagen.