Francois Koster, employé

Francois Koster is de oudste zoon van magazijnmeester Klaas Koster en neemt na dienst vertrek september 1847 de baan van magazijnmeester op de schans over.

Francois Koster wordt vermeld op folio 32 van het personeelsregister 1834-1859 (Drents Archief, toegang 0186, invnr 998). Volgens die inschrijving is hij geboren op 14 februari 1827 en is zijn geloofsovertuiging ‘roomsch’.

Hij begint op zijn 14e als assistent-magazijnmeester voor 0,50 per week (besluit 18 augustus 1841 N27), wordt na het vertrek van zijn vader eerst ‘voorloopig’ opvolger voor 2 gulden per week (besluit 17 september 1847 N8) en wordt daarna magazijnmeester voor 6 gulden per week (besluit 28 december 1848).

Francois Koster trouwt 18-05-1849 met Alida van der Wielen, geboren op 22-03-1823.

Ze krijgen vijf kinderen:
– Elizabeth Koster, geboren op 22-02-1850
– Johannes Koster, geboren op 21-05-1851; hij overlijdt 07-01-1852.
– Johannes Franciscus Koster, geboren op 01-05-1852
– Louwrens Koster, geboren op 06-06-1853.
– Wilhelmus Odolphus Koster, geboren op 12-06-1854; hij overlijdt 11-12-1855.

Alida van der Wielen overlijdt 31-10-1854. Het register is met alle doorhalingen een zootje geworden en meldt dan: ‘F Koster en 3 kinderen overgeschreven op folio 33 september 1857’.

Daar wordt gemeld: ‘Koster gehuwd met de dogter van de onder de arbeidershuisgezinnen te Veenhuizen gevestigde gewone kolonist J. Verhagen met name Maria Barbara, den 10 september 1857’.

((NB: Zij is dus een kleindochter van de kolonist Lambertus Verhagen die in 1823 zijn gezin in de steek liet om er met een Harlingse kolonistenvrouw vandoor te gaan, dat verhaal zal ik nog eens op mijn site zetten.))

Dan volgen er tijdens de koloniale periode nog twee kinderen:
– Nicolaas Johannes Koster, geboren op 14-07-1858
– Johannes Lodevicus Koster, geboren op 19-08-1859

Voorzover ik kan zien is Francois Koster nog in dienst als de Staat eind 1859 de gestichten van de Maatschappij overneemt.