J. Geylen, employé

J. Geylen wordt – zonder naam – vermeld in De bedelaarskolonie blz 155-156.

J. Geylen wordt bij besluit van de Permanente Commissie over het personeel van de Ommerschans dd 30 januari 1823 (Drents Archief, toegang 0186, invnr 960) aangesteld ‘tot veldwachter aldaar op het traktement van ƒ2,70 ’s weeks en 30 cents aan verstrekkingen’.

Maar na anderhalve maand, 15 maart 1823, volgt het besluit van de Permanente Commissie (Drents Archief, toegang 0186, invnr 960):

De Perm. Komm. overwogen hebbende de voordragt van den Heer Direkteur der kolonien van den 8 dezer maand, omtrent het ontslag, de definitieve aanstelling, bevordering en verplaatsing van eenige koloniale geemployeerden:
– Uit den dienst der Maatschappij, wordt, uit hoofde van het zich te buiten gaan aan sterken drank, ontslagen den veldwachter aan de Ommerschans Van Gielen.

(Hij wordt opgevolgd door Jan Blatter)