Hendrik Grafbroek, employé

Hendrik Grafbroek komt begin 1825 één keer voor als ‘veldwachter’.
Misschien is hij bedelaar-veldwachter, maar er staat geen Grafbroek ingeschreven als bedelaar.

Hij tekent (met een kruisje, ‘verklarende niet te kunnen schrijven’) een proces verbaal dd 27 februari 1825, meegezonden met een brief van directeur Visser aan de Permanente Commissie van 2 maart 1825 (Drents Archief, toegang 0186, invnr 72) over de hoevenaar Westerveld.