Emanuel Fokij, employé

De naam komt ook voor als Pokij.

Emanuel Fokij is een wees uit Veenhuizen, aangekomen 23-09-1824 vanuit Amsterdam en als wees ingeschreven onder nummer 651, die een opleiding geniet in Wateren en daarna per 28 april 1831 wordt aangesteld als ondermeester te Ommerschans.
Hij zou zijn geboren in 1810 en als geloofsovertuiging wordt ‘hervormd’ genoteerd.
Hij verdiende als ondermeester f 130,– per jaar in zilver.
Hij verlaat de Ommerschans 15 juli 1832 om in militaire dienst te gaan.