Quiri­nus van Esselbrugge, employé

Quiri­nus van Esselbrugge wordt benomd tot zaalopziener in de Ommerschans bij besluit van 6 september 1824 van de Permanente Commissie (Drents Archief, toegang 0186, invnr 960):

Overwegende dat de leden der P.K., welke zich onlangs in den kol. hebben bevonden, zich genoodzaakt hebben gezien om den zaalopziener Fanner uit hoofde van zijne ongeschiktheid als om de verre­gaande oneenig­heden tusschen hem en zijne Adjunkt dadelijk te verwijde­ren, heeft besloten:
Uit den dienst der Maats. wordt gedemitteerd de zaalopziener in het bed. etablissement D. Fanner; en in zijne plaats benoemd de persoon van Quiri­nus van Esselbrugge, op het gewoon salaris.

Een jaar later krijgt hij een functie binnen de vrije koloniën. Dat is een nieuw-gecreerde functie om ervoor te zorgen dat geen koloniale kleding verloren gaat. De functie wordt ingesteld bij besluit van de Permanente Commissie dd 12 september 1825 (Drents Archief, toegang 0186, invnr 961 & 963), waarbij artikel 10 luidt:

Tot onder-Inspekteur van de kleeding, huisraad en woningen wordt aangesteld de zaalopziener Quirinus van Esselbrugge.