J. Bonestreek, employé

Zonder zijn naam te noemen, wordt Bonestreeks ontslag gemeld in De bedelaarskolonie blz 173.

Bonestreek komt één maal voor in het archief van de Maatschappij, in het ‘Besluit der Permanente Kommissie wegens de definitieve aanstelling van ambtenaren in de kolonie de Ommerschans en bepaling van het vast trakte­ment an alle dezelve, van den 30 january 1823´.
Daarbij wordt benoemd: J. Bonestreek tot schoolmeester op een traktement van ƒ3- ’s weeks.

Als een klein half jaar later Haaije Hoogstra als schoolmeester wordt aangesteld, wordt dat gemotiveerd met het onbekwaam gebleken zijn van zijn voorganger.

12 juni 2013, Wil Schackmann