Cornelis de Bruin, employé

Cornelis de Bruin is als militair veteraan gehuisvest in Veenhuizen en wordt op 13 november 1828 benoemd tot Opper-veldwachter op de Ommerschans. Zie het volledige besluit.

Later, als hij op leeftijd raakt, wordt Cornelis de Bruin vermeld op folio 44 van het personeelsregister Drents Archief, toegang 0186, invnr 998. Zijn functie is zo goed doorgestreept dat het niet meer te lezen valt, volgens mij staat er dat hij ordonnance diensten moet doen tussen Ommerschans en Ommen.

Volgens die inschrijving is hij geboren op 02 september 1773 en is zijn geloofsovertuiging ‘hervormd’.
Achter zijn naam staat geschreven ‘veteraan’.
Hij zou zijn aangesteld bij besluit van 27 maart of mei 1841, 1842 of 1847 en zijn salaris was F 1.50 per week.

Cornelis de Bruin overlijdt 12 februari 1852.