Arnoldus Boers, geestelijke

Arnoldus Boers is vanaf 22 november 1823 tot ergens in 1825 kapelaan op de Ommerschans.

Zijn aanstelling wordt bevestigd dd 7 februari 1824 in een brief van de directeur-generaal van de RK eredienst aan de Perma­nente Commissie(Drents Archief, toegang 0186, invnr 68):

… en wijders dat door de geestelijke overigheid, den 22 november jl. tot kapelaan in gemelde kolonie is benoemd en aangesteld, de Heer Arnoldus Boers, gewezen kapelaan te Zwolle.

Volgens het boek van Albert Piel dat op de site van de historische vereniging Avereest staat, is Boers afkomstig uit Deventer.

Arnoldus Boers wordt daarna pastoor bij de gestichten te Veenhuizen. Hij wordt opgevolgd door de ´deservitor´ Tempelman.