Antoon Joseph Bourlard, employé

Antoon Joseph Bourlard staat op folio 36 van het personeelsregister 1834-1859 (Drents Archief, toegang 0186, invnr 998) als zaalopziener. De datum van zijn aanstelling is zo goed doorgestreept dat het niet meer valt te lezen. Wel zijn daar vermelde geboortedatum: 19 maart 1779, zijn godsdienstige gezindheid: ‘roomsch’ en zijn bezoldiging: f 5,20 per week.
Hij overlijdt 16 oktober 1853.