Theodorus Anderegg, employé

Theodorus Anderegg is van 1 juni 1832 tot 1 oktober 1833 heel- en vroedmeester op de Ommerschans voor een salaris van 700 gulden per jaar.

Hij komt voor op folio 16 van het personeelsregister 1828-1834 (Drents Archief, toegang 0186, invnr 997). Volgens die vermelding zou hij zijn geboren op 01-11-1794, afkomstig zijn van De Rijp en als geloofsovertuiging ‘hervormd’ zijn.

Volgens Roelfsema, De gezondheidszorg in de Noord-Nederlandse koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid tussen 1818 en 1859, Groningen 2006, pagina 54, was er kritiek op Anderegg omdat hij te veel medicijnen bestelde, te amicaal omging met minderen en beste paardenharen matrassen en nieuwe wollen dekens van het hospitaal voor eigen gebruik mee naar huis nam. Hij zou zijn vertrokken na een mislukte poging salarisverhoging te krijgen.

Volgens die bron zijn er brieven van de directie over hem bij de ingekomen post:
– 30 juni 1832, invnr 127,
– 13 maart 1833, invnr 134,
– 8 november 1833, invnr 131,
– 24 december 1832, invnr 132, en
– 12 januari 1833, invnr 133.