Johannes Frederik Ap, employé

Johannes Frederik Ap wordt 1844 aangesteld als ‘concierge aan het logement Veldzigt’.

Dit is dus kort nadat Meine Kruisinga overleden is en de Maatschappij het logement heeft gekocht, zie De bedelaarskolonie blz 308.

Hij komt voor op folio 45 van het personeelsregister 1834-1859 (Drents Archief, toegang 0186, invnr 998). Volgens die inschrijving is hij geboren op 18 juli 1798 en is zijn geloofsovertuiging ‘luthersch’. Hij verdient f 5,20 per week.

Hij is getrouwd met Gerritje van Leeuwen, geboren 30 maart 1794.
Ook in huis, maar ik weet niet wat de familierelatie is, is Gesina Anna Fokken.