22 november 1822 en verder, de eerste aanvoer uit Den Haag

Op blz 52 van De bedelaarskoloniewordt gemeld dat Den Haag contracteert voor vijftien bedelaars. Dat zijn twee contracten. Eentje tussen de Maatschappij van Weldadigheid en de burgemeesteren van de stad voor tien bedelaars, afgesloten 20 september 1822, in het contractenboek F6 genoemd. En twee dagen ervoor, 18 september 1822, een contract tussen de Maatschappij van Weldadigheid en de subcommissie van weldadigheid te ’s Gravenhage, voor vijf bedelaars, in het contractenboek aangeduid als F7.
(contractenboek Drents Archief, toegang 0186, invnr 1394; de contracten zelf zijn bewaard gebleven in invnr 1441).

Hieronder de mensen die zijn aangebracht door ’t stedelijk bestuur van ’s Gravenhage´ in de periode die wordt bestreken door het stamboek gemerkt A (vanaf het begin tot en met mei 1825). Het is niet helemaal helder welke mensen zijn opgezonden in het kader van het contract en welke als gewoon bedelaar. Soms krijgt iemand een BK-nummer (van Bijzonder Kontrakt), soms niet en ik heb geen aparte administratie kunnen vinden van de mensen die onder het contract vallen.
Het verschil zit hem erin dat de mensen die op grond van het contract geplaatst zijn weer op vrije voeten mogen als het bestuur van Den Haag het goed vindt en de anderen moeten wachten op toestemming tot vrijlating van de minister van binnenlandse zaken. Soms blijkt dan uit de correspondentie op welke basis ze in het gesticht zitten.

Den Haag onderscheidt zich niet van andere steden wat betreft het zenden van invaliden en andere arbeidsonbekwamen. Bijvoorbeeld het eerste transport bestaat uit een ongehuwde moeder met een klein kind, een man die er zo slecht aan toe is dat hij na een maand overlijdt en een man die door de directie als zo ziek wordt beoordeeld dat Den Haag hem naar Hoorn moet overbrengen.

22 november 1822 komen uit Den Haag:
312. Maria van den Berg
313. Kaatje van den Berg (staat bij haar moeder in een file)
314. Hendrik Leijdenroth
315. Daniel Donker

9 maart 1823 komen uit Den Haag:
515. = BK 7 Carel Brummeling
516. = BK 8 Johanna Kembeek
517. Johanna Telvoorden
518. Elsje Hilvers
519. Hendrik Brinkman

16 april 1823 komt uit Den Haag:
649. = BK 10 Maria van der Heuvel

17 juni 1823 komen uit Den Haag:
847. Willem Heijge
848. = BK 12. Jan Telvoorde
849. Marie Heureux
850. Maria Boudon
851. Hendrik Michiel Gittel
852. Jacob Ortly

19 december 1823 komen uit Den Haag:
1234 wordt A517 wordt BK 9. Petrus Johannes Armand
1235. Christoffel Sluiter

21 februari 1824 komen uit Den Haag:
1248. wordt BK11. Lambertina Christina Zuthoff
1249. wordt BK25, Weslina Wanrooij
1250. Hendrina Adriana Wanrooij
1251. Maria van Dalen
A46. Johanna Jacoba Ortele
A114. Petronella van Royen

27 maart 1824 komt uit Den Haag:
A25. Petronella van der Spijk

16 juli 1824 komen uit Den Haag:
A1139. Johanna Moor
A1140. Johanna van den Berg

14 augustus 1824 komen uit Den Haag:
A30. Dirkje van den Berg
A31. Agatha van der Haak
A43. Johanna Heydt

8 januari 1825 komt uit Den Haag:
A847, wordt BK11. Jan Steenhuisen

4 mei 1825 komen uit Den Haag:
A1220. Sophia van Riel
A1221. Johanna van Emmerik
A1222. Johanna Post

29 mei 1825 komt uit Den Haag:
A1256. Hendrikus Jacobus Casteleyn

30 mei 1825 komen uit Den Haag:
A1258. Jan Vogel
A1257. Hendrika Plakko (staat met gezin in een file)
A1259. Charlotta Vogel (staat met gezin in een file)
A1260. Hendrik Vogel (staat met gezin in een file)
A1261. Johannes Vogel (staat met gezin in een file)
A1262. Agatha Vogel (staat met gezin in een file)
A1263. Cathootje Vogel (staat met gezin in een file)