Willem van Zoelen, bedelaar

Willem van Zoelen wordt 25 juli 1823 de Ommerschans binnengebracht vanuit het gesticht te Hoorn. Hij krijgt in het stamboek gemerkt A (Drents Archief, toegang 0137.01, invnr 422) het bedelaarsnummer 904. Volgens die inschrijving zou Willem van Zoelen geboren zijn 5 november 1791 te Leiden als zoon van Hendrik van Zoelen Jannetje Karssen.
Willem van Zoelen is vijf voet en zes duim lang, heeft een ovaal aangezicht, breed voorhoofd, lichtbruine ogen, grote neus, ronde kin, blond haar en als bijzonder kenmerk ´pokdalig´.

Willem van Zoelen wordt 16 augustus 1827 ontslagen.

Later keert hij nog twee maal terug en krijgt hij de bedelaarsnummers G 1094 en H 1582.