Wouter van Yzeren, bedelaar

Wouter van Yzeren wordt 23 juni 1832 de Ommerschans binnengebracht door de gemeente Middelburg. Hij krijgt in het boek gemerkt G (Drents Archief toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 426) het bedelaarsnummer 651.
Volgens die inschrijving is Wouter van Yzeren geboren 26 december 1773 te Middelburg en is zijn geloofsovertuiging ‘gereformeerd’.
Wouter van Yzeren is 1 el, 7 palm en zes duim lang, heeft een ovaal aangezicht, grijs haar en lichtblauwe ogen, een grote neus, grote mond en als bijzonder kenmerk: ‘Voorvinger van de linkerhand stijf’.

Zijn inschrijving loopt door in het boek gemerkt H, maar dat heb ik niet ingekeken.
Hij zal zijn ontslagen, maar keert later terug en krijgt dan bedelaarsnummer I 2068.