Willemina Geertruida Wilkens, bedelaar

Willemina Geertruida Wilkens wordt 3 maart 1826 de Ommerschans binnengebracht door de stad Groningen. Zij krijgt in het boek gemerkt C (Drents Archief toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 424) het bedelaarsnummer 1883.
Volgens die inschrijving is de geboortedatum van Willemina Geertruida Wilkens onbekend en is haar geloofsovertuiging ‘roomsch’.
Willemina Geertruida Wilkens heeft een vol aangezicht, een blozende kleur, bruin haar en grijze ogen, kleine mond, ronde kin en geen bijzondere kenmerken.

Haar inschrijving loopt door in het boek gemerkt F en daar staat dat Willemina Geertruida Wilkens wordt ontslagen 4 juli 1827.

Later keert zij terug en krijgt zij de bedelaarsnummers:
– G 1339,
– I 149,
– L 2538,
– R 5182,
– S 441,
– U 4310, en
– S 434.