Pieter van Wagtendonk, bedelaar

– Pieter van Wagtendonk wordt 8 augustus 1842 de Ommerschans binnengebracht door de stad Amsterdam. Hij krijgt in het boek gemerkt M (Drents Archief, toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 431) het bedelaarsnummer 4267.

Volgens die inschrijving is hij geboren Amsterdam 11 Sept 1794 en is zijn geloofsovertuiging ‘gereformeerd’.

Pieter van Wagtendonk wordt 10 september 1842 overgeplaatst naar Veenhuizen, vanwaar hij 4 augustus 1843 wordt ontslagen.

Vermoedelijk zijn de van Wagtendonks met de nummers M 4272, M 4270, M 4274, M 4271, M 4269 en M 4273 allemaal familie van hem, maar dat heb ik niet nagekeken.