Maria Wouterse, bedelaar

Maria Wouterse wordt 30 oktober 1832 de Ommerschans binnengebracht vanuit Rotterdam. Zij krijgt in het boek gemerkt G (Drents Archief, toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 423) het bedelaarsnummer 1400.
Volgens die inschrijving is zij geboren 5 maart 1810 te Leiden en is haar geloofsovertuiging ‘roomsch’.

Maria Wouterse is 1 El, vijf palm en twee duim lang, zij heeft een vol aangezicht, zwart haar en zwarte ogen, een spitse neus. een grote mond, ronde kin en als bijzonder kenmerk ‘pokdalig’.

Maria Wouterse wordt 12 fenruari 1834 ontslagen.

Maar volgens de index op de inschrijvingen keert ze later terug en krijgt zij de bedelaarsnummers G 689 en H 1357.