Johannes van Welzen, bedelaar

Johannes van Welzen wordt 10 april 1854 de Ommerschans binnengebracht door de stad Leiden. Hij krijgt in het boek gemerkt P (Drents Archief, toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 434) het bedelaarsnummer 1702.

Volgens die inschrijving is hij geboren 2 september 1834 te Leiden en is zijn geloofsovertuiging ‘gereformeerd’. Als domicilie van onderstand – zie De bedelaarskolonie blz 175-176 – wordt vermeld Leiden. Johannes van Welzen is 1.6.4. lang, hij heeft een ovaal aangezicht, blond haar en bruine ogen, ronde kin en als bijzonder kenmerk ‘kaal hoofd’ (maar hoe kunnen ze dan zien dat hij blond haar heeft?).

Johannes van Welzen wordt 11 november 1854 overgeplaatst naar Veenhuizen.

Zijn inschrijving loopt door in het volgende boek, maar dat heb ik niet ingezien.