Gilles Westdijk, bedelaar

Volgens het ‘Mutatie-register van Bedelaars en Kinderen over het jaar 1830’ (Drents Archief, toegang 0186 Archief van de Maatschappij van Weldadigheid, invnr 1510) wordt Gilles Westdijk, met bedelaarsnummer C 1521, op 21 mei 1830 uit de bedelaarskolonie ontslagen.

Tegelijk met
Geertje Westdijk, C 1522, en
Jacomina Westdijk, C 1523,
dus dat is vast familie.