Jannetje van Trigt, bedelaar

Jannetje van Trigt wordt 14 maart 1840 de Ommerschans binnengebracht door de gemeente Leiden. Zij krijgt in het boek gemerkt H (Drents Archief toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 427) het bedelaarsnummer 576.
Volgens die inschrijving is Jannetje van Trigt geboren 12 januari 1782 en is haar geloofsovertuiging ‘gereformeerd’.
Jannetje van Trigt is 1 El, vijf palm en vier duim lang, ze heeft een ovaal aangezicht, bruin haar en grijze ogen, een ronde kin en geen bijzondere kenmerken.

Jannetje van Trigt wordt in april 1840 overgeplaatst naar Veenhuizen.

Haar inschrijving loopt door in het boek gemerkt K, maar dat heb ik niet ingezien.