Gimmer Klaassen Timmerman, bedelaar

Gimmer Klaassen Timmerman is al een keer eerder opgenomen geweest en had toen het bedelaarsnummer R 6242, als hij 18 mei 1852 opnieuw de Ommerschans wordt binnengebracht. Dat gebeurt door de gemeente Zwolle en hij krijgt in het boek gemerkt Q (Drents Archief, toegang 0137.01, invnr 435) het bedelaarsnummer 2875.

Volgens die inschrijving is hij geboren in 1799 en is zijn geloofsovertuiging ‘roomsch’.
Gimmer Klaassen Timmerman is 1.72 lang, hij heeft een ovaal aangezicht, blond haar en blauwe ogen, ronde kin en geen bijzondere kenmerken.

Als domicilie van onderstand – zie De bedelaarskolonie blz 175-176 – wordt vermeld Dedemsvaart.

Gimmer Klaassen Timmerman overlijdt 21 december 1852.