Dirk Tuinder, bedelaar

Dirk Tuinder wordt 6 juli 1832 de Ommerschans binnengebracht door de stad Amsterdam. Hij krijgt in het boek gemerkt F (Drents Archief toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 425) het bedelaarsnummer 1157.
Volgens die inschrijving is Dirk Tuinder geboren 10 augustus 1782 en is zijn geloofsovertuiging ‘gereformeerd’.
Dirk Tuinder is 1 El, 6 palm en 8 duim lang, hij heeft een blozend aangezicht, zwart haar en blauwe ogen, een grote neus, een ronde kin en geen bijzondere kenmerken.

Dirk Tuinder wordt 2 maart 1835 overgeplaatst naar Veenhuizen.
Zijn inschrijving loopt door in het boek gemerkt G, maar dat heb ik niet bekeken.