David Thysse, bedelaar

David Thysse behoort tot een groepje van acht personen dat is gezonden door Leiden en dat op 5 maart 1851 op de Ommerschans aankomt. Zie hier een overzicht van dat groepje.

Hij krijgt in het boek gemerkt Q (Drents Archief, toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 435) het bedelaarsnummer 3762.

Volgens die inschrijving is hij geboren 21 december 1808 te Delft en is zijn geloofsovertuiging ‘gereformeerd’.

David Thysse was al een keer eerder opgenomen geweest en had toen op folio 3 van het boek O het nummer 1846 gehad.