Catharina Trip, bedelaar

Over Catharina Trip uit Bergen op Zoom is geschreven door Truus Stevens in Gens Nostra, december 1998, het themanummer ‘bijzondere verwantschappen’. Cathatina Trip wordt veroordeeld als zij bedelend één cent ontvangt.
Zij krijgt in het boek gemerkt R (Drents Archief, toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 436) het bedelaarsnummer 5957.
Catharina Trip overlijdt 13 mei 1860 te Veenhuizen.