Bernardus Adrianus Timmermans, bedelaar

Bernardus Adrianus Timmermans is al twee keer eerder opgenomen geweest en had toen de bedelaarsnummers S 437 en S 1898, als hij 14 mei 1864 opnieuw de Ommerschans wordt binnengebracht. Dat gebeurt door de gemeente Leeuwarden, na een veroordeling, en hij krijgt in het boek gemerkt X (Drents Archief, toegang 0137.01, invnr 442) het bedelaarsnummer 6206.

Volgens die inschrijving is hij geboren 15 juli 1838 te Veenhuizen en is zijn geloofsovertuiging ‘roomsch’.

Als domicilie van onderstand – zie De bedelaarskolonie blz 175-176 – wordt vermeld ‘het Rijk’.

Bernardus Adrianus Timmermans wordt 30 augustus 1867 ontslagen.

Maar volgens de index op de inschrijvingen keert hij later diverse keren terug en krijgt hij de bedelaarsnummers:
– 4394,
– 1573,
– 3081, en
– 1705.