Anna Touw, bedelaar

Anna Touw behoort tot de vrouwen in het provinciaal werkhuis te Hoorn, beschreven in De bedelaarskolonie blz 90-92, die door kapitein Hoff worden geselecteerd en daarna door hem over de Zuiderzee naar de Ommerschans worden gebracht, waar ze 10 oktober 1822 aankomen. Er is een lijst van alle deelnemers aan dat transport.

Anna Touw wordt in het ‘boek gemerkt A’ (Drents Archief toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 422) ingeschreven onder bedelaarsnummer 66. Volgens die inschrijving is zij geboren 12 oktober 1784 te Amsterdam als dochter van Arij Touw en Pieternella Bakker, en heeft zij het laatst gewoond in Oudshoorn. Zij heeft een breed aangezicht en breed voorhoofd, blond haar en blauwe ogen, een spitse neus, grote mond, ronde kin en geen bijzondere kenmerken.

Anna Touw is blijkbaar getrouwd geweest met iemand met de achternaam De Booij, want ze heeft een kind bij zich met die achternaam:

Trijntje de Booij krijgt in het boek gemerkt A het bedelaarsnummer 67. Volgens die inschrijving is zij geboren 14 september 1817 te Oudshoorn, als dochter van Jan de Booij en Anna Touw, en heeft zij het laatst gewoond in hetzelfde Oudshoorn. Zij heeft een lang aangezicht en rond voorhoofd, blond haar en grijze ogen, een kleine mond, ronde kin en geen bijzondere kenmerken.

Trijntje de Booij wordt met naam genoemd in De bedelaarskolonie blz 293.

Anna Touw overlijdt 16 april 1825.
De wees geworden Trijntje de Booij blijft in de bedelaarskolonie.
Ze komt voor op een papier gedateerd 30 maart 1829 met vragen van de Permanente Commissie en antwoorden van directeur Visser (Drents Archief, toegang 0186, invnr 1469):

Permanente Commisie: Wijders hebben wij niet op de staten gevonden de volgende kolonisten, welke in 1822 zijn aangekomen en dus volgens de Instructie, mede hadden moeten worden voorgesteld:
(…)
No 67 Trijntje de Booy te Veenhuizen, aangekomen 10 October 1822

Wouter Visser: Trijntje de Booy No 67 te Veenhuizen is een kind van slegts 12 jaren en heeft hare moeder voor 3 jaren in de Ommerschans verloren, zij moet te Alphen nog ooms hebben wonen, is voorts een gezond en deugdzaam meisje.

Bijgekrabbeld met potlood (wschijnlijk eindbeslissing): Voorgesteld om te worden overgeplaatst in de kindergestichten.

Of dat laatste gebeurd is, weet ik niet.

9 augustus 2013, WS