Pieter Spruijt, bedelaar

Pieter Spruijt wordt 29 juni 1831 de Ommerschans binnengebracht door de stad Rotterdam. Hij krijgt in het boek gemerkt F (Drents Archief toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 425) het bedelaarsnummer 1880.
Volgens die inschrijving is Pieter Spruijt geboren in 1823 te Rotterdam en is zijn geloofsovertuiging ‘gereformeerd’.
Pieter Spruijt is 1 El, 3 palm en 2 duim lang, hij heeft een rond aangezicht, bruin haar en blauwe ogen, een ronde kin en geen bijzondere kenmerken.

Bijgeschreven is ‘ kind van 1091’. Dat moet dan zijn:

Maria Spruijt, F 1091, maar haar inschrijving heb ik niet bekeken.

De inschrijving van Pieter Spruijt, en naar ik aanneem ook zijn moeder, loopt door in het boek gemerkt G, maar dat heb ik niet bekeken.