Johan Engelbert Schaefers, bedelaar

Johan Engelbert Schaefers wordt 15 juli 1846 de Ommerschans binnengebracht door de gemeente Rotterdam en krijgt in het boek gemerkt L (Drents Archief, toegang 0137.01, invnr 430) het bedelaarsnummer 3570.
Volgens die inschrijving is Johan Engelbert Schaefers geboren 22 januari 1804 in een nagenoeg onleesbare plaats, iets als ‘Wavelsborg en westpolder’ en is zijn geloofsovertuiging ‘roomsch’.
Er is geen signalement van hem opgemaakt.

Johan Engelbert Schaefers wordt 20 juli 1846 overgeplaatst naar Veenhuizen en overlijdt daar 6 januari 1848.