Jan Reindt Starke, bedelaar

Jan Reindt Starke wordt 1 april 1823 door ’t Bestuur van Ommen de schans binnengebracht. Hij krijgt in het register gemerkt A (Drents Archief, toegang 0137.01, invnr 422) het nummer 647, hij is 47 jaar oud, geboren te Pekela en heeft het laatst gewoond te Groningen.

 

Hij staat op de tweede ontslagvoordracht van 1824. Op 14 oktober 1824 schrijft de gouverneur van Overijssel aan de gemeente Ommen, gemeentearchief Ommen ingekomen stukken 1823-1824:

Zwolle, den 14 Octob: 1824

De heer Administrateur van het Armwezen en de Gevangenissen, heeft mij doen toekomen eenen nominatieven staat dier persoonen, welke een jaar in het bedelaars gesticht de Ommerschans doorgebragt hebbende, getoond hebben van een goed ijverig gedrag te wezen, en welke mitsdien van ZHEG ontslag verkregen hebben, als niet te duchten zijnde, dat zij zich opnieuw aan bedelarij zullen schuldig maken.
Van gemelde Staat, ontvangt UwEd hiernevens een extract, voor zoo verre Uwe Gemeente betreft, en zulks om te strekken tot UEd informatie, en om wijders op het gedrag van de bedoelde personen voor ’t vervolg zoo veel mogelijk een convenabel toezicht te houden.

 

Op dat extract staat Jan Reindt Starken, nr 647.  Hij wordt 22 oktober 1824 ontslagen.

 

Maar op 17 november 1824 wordt hij weer teruggebracht door de gemeente Vries. Hij krijgt dan nummer A 653 en staat dan ingeschreven als Jan Rems Starkens. Hoe het verder gaat heb ik niet bekeken.