Jacoba Stier, bedelaar

Als zij later terugkomt wordt zij ingeschreven als Steer en niet als Stier.

Voorafgaand aan haar opzending naar de schans komt Jacoba Stier voor op een ‘Nominatieve Staat van Personen, welke voegzaam naar de Colonien der Maatschappij van Weldadigheid kunnen worden opgezonden’, welke lijst op 4 juni 1823 te Nijmegen is opgesteld door een commisaris van politie met de verklaring ‘Deze bovenstaande vier en twintig personen, hebben zig aangegeven na de Ommerschans te willen gaan, wijl enige derzelve ofschoon bedeeld, verklaren niet te kunnen leven, en de overige uit hoofde harer jongheid gene bedeling hebben, ook niet kunnen bestaan’.

Jacoba Stier staat daarop vermeld als ‘Jacoba Steer’, geboren te Breda, oud 27 jaar, in de kolom ‘uit welke fonds en hoeveel zijn trekkende’ staat ‘6 stuiver weeks, Diaconie’ en bij de ‘Aanmerkingen’ staat ‘Woond reeds van haar kindsche jaren alhier’.
( Regionaal archief Nijmegen, Oud Secretarie Archief Nijmegen, invnr 10721_1)

Jacoba Stier wordt 8 augustus 1823 de Ommerschans binnengebracht door Nijmegen. Zij krijgt in het boek gemerkt A (Drents Archief toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 422) het bedelaarsnummer 1067.
Volgens die inschrijving is zij geboren 8 augustus 1798 te Eindhoven, als dochter van Jan Stier en Geertrui Jansen, en heeft zij het laatst gewoond in Nijmegen.
Jacoba Stier heeft een breed aangezicht en een rond voorhoofd, donkerbruine ogen, een kleine neus, een ronde kin, bruin haar en geen bijzondere kenmerken.

Jacoba Stier behoort tot de groep, genoemd in De bedelaarskolonie blz 244, die op 23/24 mei 1825 als allereersten overgaan van de Ommerschans naar het tweede gesticht te Veenhuizen.

Haar inschrijving loopt door in het boek gemerkt F, maar dat heb ik niet ingezien.