Hendrik Slinger, bedelaar

Hendrik Slinger is al twee keer eerder opgenomen geweest en had toen de bedelaarsnummers G 2058 en G 2195, als hij 26 oktober 1841 opnieuw de Ommerschans wordt binnengebracht. Dat gebeurt door de gemeente Utrecht en hij krijgt in het boek gemerkt I (Drents Archief, toegang 0137.01, invnr 428) het bedelaarsnummer 3589.

Volgens die inschrijving is Hendrik Slinger geboren 25 december 1785 te Amsterdam en is zijn geloofsovertuiging ‘lutersch’.
Hendrik Slinger is 1,64 lang, hij heeft een ovaal aangezicht, bruin haar en blauwe ogen, ronde kin en geen bijzondere kenmerken.

Hendrik Slinger wordt 6 november 1841 overgeplaatst naar Veenhuizen, vanwaar hij 30 april 1846 wordt ontslagen.

Later keert Hendrik Slinger terug en krijgt hij de bedelaarsnummers:
– K 1572, en
– Q 3997.